Cool Heart's

         Breeding Of Beardies

 

Utställningar 2007

 

Vera

Piteå N 20/5 E, Ökk 2, Ck Btkl 2

Vännäs N 17/6 E, Ökk 2

Piteå Int 7/7 E, Ökk 2

Härjarö N 16/9 E, Ökk 2

Sundsvall 7/10 Int E, Ökk 4, Ck, Btkl 4