Cool Heart's

         Breeding Of Beardies

 

2014

Elsa

Stockholm 14/12 Int E, Open clas 1, Ck

Växjö 1/11 Int E,Ck, Open clas 3

Sundsvall Int 11/10 V.

Eslöv Int 14/9  E, Ck, Open clas 4

Eslöv SBC special Nat 13/9 E

Högbo Int 6/8 E, Ck, Open clas  4

Köping Int 20/7 E.Ck Best bitch 2

Avesta Nat 15/6 V.

Avesta SBC Special  Nat 14/6 E, Ck

Eskilstuna SBC special Nat 25/1, E, Ck Open clas 1